Tid for å kverne malten selv

MONSTER MILL MM-2

Etter halvannet år der jeg har blitt nødt til å stole på kverningen til leverandører av malt, har jeg kjøpt inn maltmølle. Med ca. 20 brygg i året og en gjennomsnittsvekt på under 7 kg. pr. batch, gikk jeg for modellen Monster Mill MM-2 med base og trakt.

Bladføler er kjøpt inn, og møllen er justert til 1,2 mm. Dette skal prøves ut på neste batch, og åpningen er basert på innspill fra andre bryggere med samme bryggemaskin og maltmølle. Den siste tiden har jeg merket at kverningen på malten jeg kjøper er av varierende kvalitet. Jeg har alltid risskall på lager i tilfelle sirkulasjonen ikke er tilfredsstillende. Fra nå skal jeg ha konsistent kverning av malten i mine brygg, noe som vil øke forutsigbarheten for utbytte i mine fremtidige brygg. 

Foreløpig handler jeg inn malt etter oppskrift, men så snart jeg har lagerrommet klart, blir det kjøpt inn basemalt, krystallmalt, røstet malt og spesialmalt slik at jeg ikke er avhengig av levering/henting før en bryggedag. Det blir også enklere å ta en spontan brygging når jeg har malt på bruket.